Vanuit kennis en
ervaring helpen onze trainers jou groeien

Over Systemic Business School

Leidinggeven is veel meer dan steeds weer dezelfde business tools toepassen. Doelen behalen. Prognoses maken. Leiderschap gaat ook over verbondenheid. Werken met je hoofd en je hart. Met jezelf en je team. Met je organisatie en met de buitenwereld.

De opleiders en coaches van Systemic Business School weten dat, als ervaren leiders. Onze professionals zijn niet alleen trainers binnen het systemisch werk en gedachtengoed, maar hebben ook minimaal 10 jaar ervaring in de positie van leider. Zij weten hoe systemisch inzicht jouw persoonlijk leiderschap compleet zal maken en hoeveel makkelijker het zal zijn om met je team en organisatie je doelen te behalen. Die kennis dragen ze graag aan jou over.

Systemic Business School is een initiatief van het Bert Hellinger Instituut Nederland, wereldwijd bekend als hét instituut voor systemisch werk binnen organisaties.

Het team van Systemic Business School

“Compleet leiderschap omvat zowel je hoofd als je hart.”

Profiel

Barbara Hoogenboom (1972) studeerde Bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit en aan de University of Oregon in de USA. Na 11 jaar leiderschapservaring bij banken en verzekeraars volgde een carrière als mediator en ondernemer in haar eigen landelijke mediationnetwerk.

Systemisch werk kwam per toeval op Barbara’s pad. De klik die ze toen maakte, heeft ertoe geleid dat systemisch werk niet meer weg te denken is uit haar leven en werk. De afgelopen 10 jaar heeft Barbara zich bekwaamd als hoog professionele en integere systemisch opsteller, trainer, facilitator en coach. Als systemisch facilitator heeft ze gewerkt met vele organisaties en hun directies en leiders. Ze is tevens leider van het Bert Hellinger Instituut Nederland.

“Leidinggeven vraagt een zuivere verbinding met jezelf en alles waarmee je in contact staat.”

Profiel

Marion Latour (1973), afgestudeerd als chemisch technoloog en crisismanager, heeft ruim 20 jaar ervaring als leidinggevende binnen diverse brandweer-, politie- en gemeentelijke organisaties. Ze heeft daarbij leidinggegeven aan grote groepen medewerkers (400+) en in diverse grootschalige crisissituaties.

In 2013 begon zij opleidingen te volgen in het systemisch werk en ontdekte ze dat systemisch werk beweging geeft aan dat wat vast zit in je team of organisatie. Sinds 2017 is zij zich fulltime gaan richten op het systemisch werk. Inmiddels is zij mede-eigenaar van het Bert Hellinger Instituut en een zeer bekwame systemische trainer, facilitator, opsteller en coach.

“Pas wanneer je voorbij het eigen ego alle kennis en wijsheid bij elkaar weet te brengen, kun je als leider de juiste keuzes maken voor de organisatie.”

Profiel

Ria Allewijn-Koekkoek (1969) heeft meer dan 15 jaar ervaring in het systemisch werken met leiders en teams in zowel corporate als operationele rollen, in de non-profit en de commerciële wereld. Ze heeft in verschillende rollen bijgedragen aan de transitie in de energiesector van nutsbedrijf naar commerciële organisatie.

Het besef dat de kracht van het collectief zoveel meer sturend is dan die van een verzameling individuen, is de basis van waaruit Ria werkt. De opbrengst is meer focus en scherpte. Wanneer je voorbij een mogelijke schuldvraag kijkt, zul je ontdekken waar je vraagstuk écht over gaat – en kun je het potentieel zien en benutten.

“Goed leiderschap is ‘de kudde’ leiden naar een toekomst die gezond is voor iedereen die erbij hoort.”

Profiel

Henry Weessies (1970) heeft meer dan 15 jaar ervaring als organisatieadviseur, interimmanager en procesbegeleider, vooral in overheidsorganisaties. Henry is daarbij steeds op zoek naar wat er nodig is om bestaande patronen in beeld te brengen en openingen te creëren voor alternatieven. Daaronder is hij vooral bezig rust en ruimte te creëren: we rennen onszelf en elkaar zo vaak voorbij en missen daardoor zoveel moois.

Het systemisch kijken brengt menselijkheid in organisaties, zonder het heel persoonlijk te maken. Het verbindt het menselijke met het zakelijke. Het helpt ontspannen.

“Een succesvolle leider heeft oog voor de afzonderlijke delen én het geheel.”

Profiel

Sandra Hardenberg (1979), afgestudeerd als klinisch linguïst met een bachelor in Algemene Taalwetenschappen en een master in Neurolinguïstiek, heeft meer dan 15 jaar managementervaring bij diverse organisaties. Inmiddels is zij werkzaam als operationeel directeur bij het Bert Hellinger Instituut.

Sandra weet met haar veelzijdige sensitiviteit verschillende lijnen aan elkaar te verbinden in het geheel. Die kracht neemt ze mee in ieder project en in haar rol als mede-eigenaar van het Bert Hellinger Instituut.

"Stilstand kost meer energie dan beweging."

Profiel

Siets Bakker is zelf interim professional geweest en heeft bij vele gemeenten, provincies en ministeries opdrachten gedaan. Veelal gingen die over reorganisaties, herindelingen en oprichting van gemeenschappelijke regelingen.

Vanaf 2010 is Siets zich gaan specialiseren in systemisch werken. Ze schreef verschillende boeken over het onderwerp. Sinds het verschijnen van haar boek Rake Vragen bestaat haar werk vooral uit het toepassen en doorgeven van deze kennis als adviseur, spreker, organisatiecoach, trainer en auteur.

"Inspelen op de behoefte aan autonomie, betekenisgeving & meesterschap, om het potentieel in leiderschap aan te wakkeren."

Profiel

Gefascineerd door systemisch werk, quantum leiderschap en organisatieculturen, zet Sara zich in voor transities binnen organisaties. Hierbij ondersteunt ze directies, management teams en HR afdelingen bij het benutten van het reeds aanwezige potentieel. Met haar leiderschap, werkvormen en methoden speelt ze in op de behoefte van professionals aan autonomie, betekenisgeving en meesterschap.

"Leiderschap is de moed om zowel de hoogste als de laagste in rang te zijn."

Profiel

Dagmar Ambachtsheer’s (1984) eerste werkzame stappen liggen in de gehandicaptenzorg en in de jeugdzorg. In diverse rollen heeft ze daar haar grote liefdes ontdekt: systeemdynamiek in organisaties en maatschappelijke vraagstukken. Inmiddels werkt ze al jaren met veel plezier vanuit haar eigen adviesbureau en begeleidt ze het ontrafelen van vastzittende vraagstukken in organisaties.

Vaak is de eerste impuls van leiders bij dingen die ongrijpbaar zijn, te denken dat je nog meer moet leren of lezen om er weer grip op te krijgen. Echter wanneer iets niet te begrijpen is in een organisatie en je de grip er ook niet op krijgt om verandering te brengen, zit de logica vaak onder water.  In dat geval is het goed om naar het geheel te kijken, boven én onder water en je vraagstuk van daaruit te ont-wikkelen. Dit vraagt van een leider om zowel de hoogste in rang te zijn (bereidheid om onder water te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor wat zichtbaar wordt) als de laagste in de erkenning dat het systeem sterker is dan de delen.

 

Wil je overleggen?

Voor inhoudelijke vragen kun je direct contact opnemen met een van onze trainers via hun profiel of Sandra Hardenberg bellen op 06 51 060 665 (tijdens kantooruren).

Voor algemene vragen verwijzen we je graag naar onze contactpagina.

Contact

Systemic Business School

Systemic Business School geeft leiders compleet nieuwe tools in hun leiderschapsstijl. Want wanneer je werkt vanuit de verbondenheid van het geheel, zul je makkelijker en prettiger je doelen behalen, samen met je team en organisatie. Vanuit systemisch leiderschap zul jij jouw weg als leider geïnspireerd en energiek vervolgen.

Onze trainers werkten met leiders binnen uiteenlopende organisaties: