Privacybeleid

Systemic Business School gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van klanten, relaties en gebruikers van haar website. We zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Als je persoonsgegevens invult op onze website ga je ermee akkoord dat wij jouw gegevens overeenkomstig onze privacyverklaring gebruiken

Verzamelen van persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt kan het voorkomen dat wij je vragen om persoonlijke informatie zoals jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Bijvoorbeeld in het geval je documenten wil downloaden of jezelf in wil schrijven voor een nieuwsbrief of seminar. In deze gevallen vragen wij je de relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier. Alle door jou aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Gegevens met betrekking tot jouw klik- en gebruiksgedrag op de website, gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de website.

Verwerken van persoonsgegevens

Als je gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een download, demonstratie of een andere actie, worden deze gegevens gebruikt voor het administratief verwerken van jouw aanvraag. Daarnaast kunnen jouw gegevens door BHI worden gebruikt om je telefonisch, per post of per e-mail te informeren over voor jou relevante producten en/of diensten van BHI en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Systemic Business School.

Systemic Business School geeft de door jouw verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben om onze dienstverlening en activiteiten goed ten uitvoer te brengen, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Jouw e-mailadres

Indien je ons jouw e-mailadres hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het downloaden van een document, het ontvangen van een nieuwsbrief of het deelnemen aan een demonstratie, dan kan je e-mailadres gebruikt worden om je te informeren over voor jouw relevante en interessante content en events van Systemic Business School en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Systemic Business School. Dit wordt met een duidelijk zichtbare melding kenbaar gemaakt bij alle formulieren op de website. Het is ook mogelijk dat je er op een andere manier (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) expliciet mee hebt ingestemd dat jouw e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van relevante informatie.

Bewaartermijn gegevens

Systemic Business School bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Afmelden

Als je geen prijs meer stelt op de informatie die we je toesturen, kun je jezelf op ieder moment afmelden via info@systemicbusinessschool.nl.

Beveiliging

De gegevens die je aan Systemic Business School verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Systemic Business School gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Onze databases en applicaties zijn beveiligd met Multi-factor Authentication.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Neem daarvoor contact met ons op via de contactgegevens onderaan de website. Om misbruik te voorkomen, vragen we je daarbij om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens, gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van de cookie in kwestie mee. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Indienen van een klacht

Indien je van mening bent dat wij ons niet aan de eisen van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) houden, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Systemic Business School behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 10 februari 2022.

Zie ook onze algemene voorwaarden.

Systemic Business School

Systemic Business School geeft leiders compleet nieuwe tools in hun leiderschapsstijl. Want wanneer je werkt vanuit de verbondenheid van het geheel, zul je makkelijker en prettiger je doelen behalen, samen met je team en organisatie. Vanuit systemisch leiderschap zul jij jouw weg als leider geïnspireerd en energiek vervolgen.

Onze trainers werkten met leiders binnen uiteenlopende organisaties: