Kenniscentrum

Vraag voor de leider  |  19 juli 2023

“Welk leiderschap vraagt een zelfsturend team als geheel en wie voert of voeren dat uit?”


Systemisch leider Barbara Hoogenboom:

“Systemen hebben ordening nodig. Als het in een organisatiesysteem helder is wie welke plek heeft in de ordening, in de volgorde, wie welke taken heeft, dan kunnen mensen zich op elkaar verlaten. Hij is van dit, dus ik ben van dat. Als we daar niks in hoeven uit te zoeken, gaat er geen energie verloren.

Systemen hebben ook nodig dat duidelijk is: jij komt voor mij. Of wat wij doen voor onze klanten, daarin komt jouw aandeel eerst. Een werkvoorbereider in de bouw komt voor de timmerman.

We kennen ook een hiërarchische ordening: mensen die in een hogere positie zitten kunnen besluiten nemen die mensen in een lagere positie zitten niet kunnen nemen.

Als je weet dat systemen goed gedijen bij een heldere ordening, hoe moet je dat dan doen in zelfsturende teams?

In zelfsturende of zelforganiserende teams heb je geen hiërarchische ordening. Er zijn wel andere ordeningen in zo’n team. Er kan een verschil zijn in het aantal jaren ervaring. In de leeftijd. In het aantal jaren dat iemand bij een organisatie werkt. Toch vraagt het systeem meer.

De 3 pijlers van systemisch leiderschap (de Agens-, Communio- en vakinhoudelijke kracht) kunnen richting en ordening binnen zelfsturende teams brengen.

Een zelfsturend team zou kunnen afspreken waar de Agens-kracht ligt. Dat zijn de mensen die zorgen voor de autonomie, voor de richting, voor de identiteit, voor contact met de buitenwereld.

Ieder team heeft daarnaast behoefte aan een Communio-kracht. Iemand die zorgt voor de binnenwereld, dat alles loopt, dat alle faciliteiten werken, dat de planningen worden ingevuld, dat de computers werken, dat er voorraden zijn, dat er rust genomen wordt en iets aan de relationele verbindingen onderling wordt gedaan.

En ieder team heeft nodig dat iemand zich druk maakt over de kerntaken van het team en de vakinhoudelijke kennis waar dat team voor bestaat. Dat wat het team biedt aan hun klanten of hun collega’s wanneer het een intern ondersteunend team betreft.

Met deze verdeling ontstaat die helderheid op ordening, functies en leidende principes die ook binnen zelfsturende teams van grote waarde is.”

Deze vraag is afkomstig uit de Tegen de stroom meewaaier. De meewaaier bevat 224 vragen over 45 thema’s. Iedere vraag heeft de potentie je een stap verder te helpen. 

Barbara Hoogenboom

Leader Systemic Business School

Profiel

Systemic Business School

Systemic Business School geeft leiders compleet nieuwe tools in hun leiderschapsstijl. Want wanneer je werkt vanuit de verbondenheid van het geheel, zul je makkelijker en prettiger je doelen behalen, samen met je team en organisatie. Vanuit systemisch leiderschap zul jij jouw weg als leider geïnspireerd en energiek vervolgen.

Onze trainers werkten met leiders binnen uiteenlopende organisaties: