Breng samenhang en beweging
in je leiderschap en organisatie

Leergang

Systemisch Business Leiderschap 2024-2

Leiderschap in complexiteit voor de dag van morgen

Iedere organisatie heeft te maken met vraagstukken die niet meer alleen vanuit een managerial, operationeel, HR of IT-domein zijn te bezien. Die niet op te lossen zijn met de vertrouwde manier van causaal en lineair analyseren, plannen, controleren en bijstellen. Wat doe je als jouw organisatie, jouw team, jouw dilemma vraagt om een bredere blik en een complexer begrip van wat er speelt?

Deze leergang is voor leiders die weten hoe economisch, financieel en commercieel te kijken en die daarnaast voelen dat er meer knoppen zijn waar je aan kunt draaien. Die hun gevoel durven volgen om vanuit samenhang hun organisatie naar een volgende stap te brengen. Voor leiders die voelen dat zij klaar zijn voor een update.

Vergroot je bewustzijn van de natuurlijke principes in systemen, naast wat je al kent en kunt, en versterk je leiderschap!

Nu ik het geheel zie,
ontstaat er een scala aan nieuwe mogelijkheden.”

De leergang in vogelvlucht

In deze leergang staat Systemisch Business Leiderschap centraal. Dit betekent dat je leert kijken naar jouw team en jouw organisatie als onderdeel van een dynamisch systeem, alsmede als onderdeel van een groter, maatschappelijk systeem. We knippen de complexiteit niet op in oorzaak-gevolgrelaties, maar analyseren de complexiteit als geheel. Je hoeft de complexiteit niet plat te slaan om hem te kunnen doorzien en ermee te kunnen werken.

Als deelnemer aan deze leergang onderzoek je tijdens vijf modules van steeds twee dagen de impact van systemen: zowel de natuurlijke kant van ecosystemen, als de hedendaagse bedrijfsmatige kant, als de collectieve en de intuïtieve groepskant. Cruciaal in dit proces is jouw leiderschap. Jij bent immers het instrument van waaruit de impulsen gegeven worden. Je hoeft niks op te geven van wat je al kent of kunt, we nodigen je uit om iets toe te voegen.

Voor wie?

Deze opleiding is voor ervaren managers en ondernemers die minimaal acht jaar in een leidende rol werken en zich bereid voelen om toekomstige, lastige beslissingen te nemen om een werkelijke kanteling teweeg te kunnen brengen.

Wanneer moet je deze opleiding wel doen

 • Wanneer je weet dat het potentieel van managementinstrumenten niet optimaal wordt benut, blokkeert of niet langer werkt naar behoren.
 • Wanneer je je uit elkaar getrokken of juist gevangen voelt door de toegenomen complexiteit.
 • Wanneer je je durft te verbinden aan de opgaven van vandaag.
 • Wanneer je begrijpt of ergens voelt dat kwetsbaarheid en niet-weten mogelijk krachtige sleutels zijn in de tijd van nu.
 • Wanneer je het vermogen hebt of wilt ontwikkelen om voorbij je eigen begrenzing te kijken, te ontdekken, ervaren en te doen.

Wanneer moet je deze opleiding niet doen

 • Wanneer je korte termijn oplossingen of quick fixes zoekt.
 • Wanneer je alles graag fijn en mooi wilt houden en de (soms rauwe) werkelijkheid niet onder ogen wilt zien.
 • Wanneer je vooral bezig bent om te kijken wie schuldig is en wie daarom de problemen moet oplossen of om die reden moet vertrekken.
 • Wanneer je denkt dat jij met jouw verhaal en verleden inwisselbaar bent of geen impact hebt.
 • Wanneer je je ego en je angst om fouten te maken meer ruimte geeft dan je kwetsbaarheid en je potentieel om te leren.

Het rendement

Deze leergang biedt jou de tools om succesvol te worden in samenhang met je omgeving en met je organisatie, met klanten en met leveranciers, met opdrachtgevers en met werknemers, met verleden, heden en toekomst:

 • Leiderschap dat past bij een gezonde toekomst.
 • Nieuwe vaardigheden en inzichten waarmee je jouw bedrijf, jouw team en jouw omgeving in beweging en in samenhang kunt brengen.
 • Een blijvende leiderschapsontwikkeling, waardoor niet alleen jij in beweging bent gekomen, maar de mensen om je heen als vanzelf ook.

De lesmethode

De lessen worden gegeven in vijf blokken van twee dagen. Hierin is naast kennisoverdracht veel ruimte om van en met elkaar te leren, te experimenteren en uit te proberen aan de hand van praktijksituaties. Daarnaast worden jullie als deelnemers een hechte leer- en oefengemeenschap, waarin je elkaar kunt helpen het geleerde toe te passen in de werkelijke wereld.

Vanuit co-creatie en gezamenlijk leiderschap ontwikkelen we zo een ‘collectieve intelligentie’, die in interactie kan uitgroeien tot meer dan de som der delen. Luisteren naar elkaar, met nieuwsgierigheid en met open vizier, zal dan resulteren in nieuwe energie, inspiratie, zienswijzen, doorzichten en inzichten.

Gezamenlijk leiderschap
is zoveel krachtiger dan de som der delen

Het programma

Het programma van de leergang Systemisch Business Leiderschap richt zich op de paradoxale uitdagingen voor moderne leiders. Hoe kun jij daarin passend leiderschap nemen?

Uitzoomen en verbonden blijven

Uitzoomen naar het grotere plaatje én verbonden blijven met alle individuen in je organisatie. Je ontdekt hoe je kunt uitzoomen door te verbinden met jezelf, met jouw patronen en herkomst, en met jouw functie voor het geheel. Je leert dit toe te passen op jouw organisatie. Zo ontwikkel je je vermogen om patronen en fractalen te zien én om vanuit authenticiteit en compassie verbinding met je mensen te maken.

Vertragen om te versnellen

De kloksnelheid van je organisatie verhogen door regelmatig te vertragen. Hoe creëer je de setting (holding space) waarin alles op tijd is en er toch geen haast is, net als in de natuur? Hoe kun je niet ingrijpen, wachten en vertragen om te kunnen versnellen? Je leert zien wat zich dan toont en ontdekt welke patronen daarin van jou zijn en welke van de organisatie.

Weerstand & fragmentatie: het groeps-ik

Ruimte maken voor alles wat er is én focus houden op waar het echt over moet gaan, zonder uit te sluiten. Je leert effectief werken met het collectief in plaats van met individuen. Met wederzijdse afhankelijkheid en diversiteit als krachtbronnen creëer je een uitdagende leeromgeving. Je ontdekt hoe je het potentieel van het geheel aanspreekt en benut in plaats van de delen te optimaliseren.

Sensing the future & leading in the now

Bezig zijn met het hier en nu én voortdurend oog hebben voor de lange termijn. Hoe doorbreek je het patroon van kortetermijndenken en neem je bewuste besluiten, ook voor de toekomst? Welke impliciete boodschappen worden aan jouw organisatie gegeven? Wat vraagt dit van jullie? Wat leidt jullie en hoe zijn jullie verbonden met de maatschappij? Je leert de toekomst zien volgens het 7 generations-principe en vertaalt deze visie naar de praktijk van alledag.

Groter groeien of kleiner groeien

Weten wanneer ergens mee door te gaan en wanneer ergens mee te stoppen. Over stoppen, afscheid nemen, afbreken en verlies nemen, met behoud van potentieel voor beide partijen. Is er in jouzelf en in je organisatie voldoende Ja en voldoende Nee? Om welke goede redenen blijven we aan dode paarden trekken en hoe kunnen we dat anders doen? Je leert hoe hoop en ambitie onze drijfveren kunnen blijven, maar ons niet meer blind maken voor opportunisme en doorgeschoten optimisme.

Praktische informatie

Toelating

De leergang Systemisch Business Leiderschap is bedoeld voor ervaren directeuren en ondernemers die minimaal acht jaar in een leidende rol werken. Om in de groep optimaal van elkaar en met elkaar te kunnen leren, is het belangrijk dat iedere deelnemer werkzaam is als (eind-) verantwoordelijke voor strategische besluiten over het geheel. Dat geheel kan de gehele organisatie zijn, maar in grote organisaties ook een eigen organisatieonderdeel (divisie, business unit) zijn.

Er is geen vooropleiding nodig om deel te kunnen nemen aan deze leergang.

De trainers

Deze leergang wordt gegeven door onze ervaren trainers:
Ria Allewijn
Barbara Hoogenboom
Marion Latour
Henry Weessies

Data

3-4 oktober 2024
7-8 november 2024
12-13 december 2024
16-17 januari 2025
13-14 februari 2025

Aantal deelnemers

Minimaal 12 en maximaal 16.

Prijs

Prijs € 8.950,- vrijgesteld van BTW inclusief 32-uursarrangement (incl overnachting).

Locatie

Chateauform Mariënheuvel

Glipperdreef 199

2104 WG Heemstede

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldingsformulier. Uiteraard is overleg vooraf mogelijk zowel per e-mail als telefonisch. Onderdeel van de aanmeldprocedure is een korte (telefonisch) intakegesprek.

Wanneer je verhinderd bent

Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat je om een heel goede reden niet kunt komen naar (een deel van) de leergang of dat je je bedenkt. Bij annulering is het mogelijk, mits na overleg, voor een vervanger te zorgen, als die ook aan de intake-eisen voldoet. Annuleren is uitsluitend schriftelijk of per mail mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de leergang. Vanaf 6 weken voor aanvang van de leergang zijn volledige kosten verschuldigd.

Bij ziekte vlak voor aanvang van een leergang, vervelende persoonlijke omstandigheden, ander besmettingsgevaar of klachten die op een besmettelijke ziekte kunnen wijzen of bij quarantaine, zullen wij altijd ons best doen om iemand van de wachtlijst te plaatsen en je aanmelding door te schuiven, maar dat kunnen we niet garanderen. Als het niet lukt of het is te kort dag, ben je het cursusgeld verschuldigd. Dat geldt ook als je halverwege de leergang stopt.

Wij gaan ervan uit dat je alle dagen aanwezig bent. Als je door omstandigheden toch een blok van de leergang mist, is het helaas niet mogelijk om dat blok bij een andere groep in te halen en volgt geen restitutie van deelnamekosten.

Wanneer wij door overmacht genoodzaakt zijn om trainingsdagen te annuleren, bijvoorbeeld bij ziekte van de trainers, bieden wij een alternatieve datum aan waarop de dagen worden ingehaald. Retournering van kosten vindt dan niet plaats, tenzij de gehele leergang wordt afgebroken van onze zijde.

Algemene voorwaarden

Op al onze activiteiten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Agnes Flinkenflogel

Manager Training en Opleiding

"Een vormende opleiding die me op een andere manier heeft laten kijken naar teams, transformatie, patronen en naar mezelf."

Sytse Kloosterman

Interim manager en consultant

"Het systemisch perspectief bleek precies de aanvulling die ik zocht."

Aanmelden

Schrijf je direct in voor de leergang Systemisch Business Leiderschap 2024!

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)

Systemic Business School

Systemic Business School geeft leiders compleet nieuwe tools in hun leiderschapsstijl. Want wanneer je werkt vanuit de verbondenheid van het geheel, zul je makkelijker en prettiger je doelen behalen, samen met je team en organisatie. Vanuit systemisch leiderschap zul jij jouw weg als leider geïnspireerd en energiek vervolgen.

Onze trainers werkten met leiders binnen uiteenlopende organisaties: