Kenniscentrum

Vraag voor de leider  |  16 februari 2024

“Wie of wat profiteert als het steeds niet lukt?”


Systemisch leider Barbara Hoogenboom:

“Als iets steeds maar niet lukt, of dat nou in je privéleven is of in een werksituatie of een situatie waarin je verantwoordelijk bent als leider of leidinggevende, is vaak de neiging om te denken: ik moet nog iets beter mijn best doen.

Nog iets beter je best doen. Misschien nog even goed analyseren waarom het niet is gelukt en dan de condities nog meer verbeteren, zodat de kans van slagen weer groter wordt. Dat allemaal met als doel om het uiteindelijk wel te laten lukken.

Maar: het lukt dus niet altijd. En als iets eigenlijk steeds niet lukt, ondanks dat je daar je best voor hebt gedaan, je hebt geanalyseerd, je koers misschien iets hebt bijgesteld, dan loont het ook om je systemisch af te vragen waaróm dat nou niet lukt.

Vanuit de systemische blik zou je kunnen zeggen: alles heeft altijd een goede reden. Dus daar waar het op de ene plek niet lukt, houdt dat misschien op een andere plek iets in stand. Dat roept de vraag op: als het wel zou lukken, voor wie zou er dan iets veranderen die dat niet leuk vindt? Of voor wie heeft dat een prijs? Als het niet lukt wat jij voor ogen hebt, wie profiteert daarvan? Wat profiteert daarvan? Wat kan dan in stand blijven? Wat hoeft er niet te veranderen? Wat hoeft er niet verloren te gaan?

Stel het lukt niet om teams op een goede manier te fuseren. Wie of wat profiteert daarvan? Misschien zijn dat wel de afzonderlijke teams, die dan toch nog wat langer kunnen blijven functioneren, alsof ze op zichzelf staan, alsof ze nog niet gefuseerd zijn. Maar ook als je probeert een nieuwe baan te vinden en dat lukt niet, dan zou je je ook kunnen afvragen: wie of wat profiteert ervan dat het mij niet lukt om een andere baan te vinden? Misschien is dat je huidige werkgever of je opdrachtgever, of je gezin, of je tuin of je huisdier, of misschien wel je eigen gezondheid. Want als je die nieuwe baan zou vinden, zou dat misschien iets anders van je vragen dan je huidige baan.

Dus als iets niet lukt, kun je je afvragen: moet ik gewoon wat beter mijn best doen en moet ik gewoon nog iets meer analyseren waarom het niet lukt? Of moet ik me afvragen hoe het eigenlijk helpt dat het niet lukt?”

Deze vraag is afkomstig uit de Tegen de stroom meewaaier. De meewaaier bevat 224 vragen over 45 thema’s. Iedere vraag heeft de potentie je een stap verder te helpen. 

Barbara Hoogenboom

Leader Systemic Business School

Profiel

Systemic Business School

Systemic Business School geeft leiders compleet nieuwe tools in hun leiderschapsstijl. Want wanneer je werkt vanuit de verbondenheid van het geheel, zul je makkelijker en prettiger je doelen behalen, samen met je team en organisatie. Vanuit systemisch leiderschap zul jij jouw weg als leider geïnspireerd en energiek vervolgen.

Onze trainers werkten met leiders binnen uiteenlopende organisaties: